oaioai:DiVA.org:trafikverket-1591

Den Hållbara Skolresan – Nulägesbeskrivning av resande till och från skolan 2011 : Mariestads kommun & Skövde kommun

Abstract

Inom ramen för Trafikverket Region Västs projekt KUSTOM, Kommunsamverkan Trafiksäkerhet och Miljö, har ett projekt drivits inom Mariestads kommun och Skövde kommun kring barns skolvägar vid 5 utvalda skolor med elever i åk F-6. Syftet med projektet är att ta fram förslag till åtgärder för att förbättra trafiksituationen med fokus på att minska trafiken vid skolan. Utgångspunkten är den nulägesanalys av resandet till och från skolorna som presenteras i föreliggande rapport

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:trafikverket-1591Last time updated on 10/30/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.