Article thumbnail
Location of Repository

ДРАМА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

By Татјана Думитрашковић

Abstract

Овај рад нуди теоретски увиду вредност драме за учењестраног језика. Драма доноси културно и језичко богатство пружајући увид у циљнукултуру и чинећи да се језички контексти лакше памте, тако што их смешта уреални социјални и физички контекст. Постоји много разлога зашто би требало дакористимо драмски текст и драмске активности на часовима страног језика.Драма по самој својој природи укључује ученике у друштвене контексте који од њихзахтјевају да мисле, говоре, манипулишу конкретним материјалом и деле гледиштакако би могли да успјешно доносе одлуке.Укључивање у драмске активности можеда помогне побољшању комуникације, мотивације, вјештине говора на страномјезику, тимског рада, сарадње и изградње повјерења међу ученицима инаставницима. Такве активности су увјек забавне и представљју снажанмотивациони фактор за учење страног језика пружајући могућности за његоверазличите употребе

Publisher: NULRS
Year: 2018
DOI identifier: 10.7251/NSK1301287D
OAI identifier: oai:ojs.www.doisrpska.nub.rs:article/5355
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://doisrpska.nub.rs/index.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.