Article thumbnail
Location of Repository

УЧЕЊЕ У УОБИЧАЈЕНОМ И ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

By Немања Д. Вукановић

Abstract

Ослањајући се на научнотеоријскестудије, у раду су приказане специ-фичности учења у уобичајеном и ди-гиталном окружењу са употребомразличитих образовних софтвера.Компаративним приказом апостро-фиране су специфичности учења упоменутим условима кроз неколикокатегорија: комуникација лице у лице,друштвена интеракција, осјећај си-гурности, структура ученика, мо-тивисаност за рад, понављање са-држаја и доступност информација,процјењивање и оцјењивање

Publisher: NULRS
Year: 2019
DOI identifier: 10.7251/NSK1702099V
OAI identifier: oai:ojs.www.doisrpska.nub.rs:article/5041
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://doisrpska.nub.rs/index.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.