Article thumbnail
Location of Repository

Kretanje doznaka i uticaj na ekonomiju zemlje

By Srđan Amidžić, Siniša Kurteš and Perica Rajčević

Abstract

Bosna i Hercegovina spada u sam vrh zemalja po obimu doznaka i one čine značajan dio kapitalnih tokova zemlje. Doznake u Bosni iHercegovini su uglavnom neproizvodnog karaktera i usmjerene su na ličnu potrošnju, izgradnju kuća i razvoj poljoprivredne proizvodnje.Nadalje, van svake sumnje je da su doznake doprinijele smanjenju siromaštva podizanjem raspoloživog dohotka stanovništva koje ih jeprimalo, a na taj način i u zemlji kao cjelini. Ipak, bez obzira na značajan i stabilan priliv po ovom osnovu, veoma mali dio doznaka jeuložen u razvoj. Za razliku od strane pomoći i privatizacionih prihoda, koji su ograničenog trajanja, i stranih direktnih investicija, čiji seobim menja zavisno od rizika zemlje, doznake su stabilan izvor deviznog priliva. Doznake za zemlje na nižem nivou razvoja čine i osnovnosredstvo pokrića deficita platnog bilansa i najznačajniji kanal kapitalnih priliva. One se mogu posmatrati i kao svojevrsni amortizer kojidoprinosi ublažavanju kriznih simptoma u privredi zemlje primaoca, upravo usljed stalnosti i stabilnosti priliva doznaka bez obzira na rastili pad ekonomske aktivnosti

Topics:
Publisher: NULRS
Year: 2017
DOI identifier: 10.7251/FIN1602022R
OAI identifier: oai:ojs.www.doisrpska.nub.rs:article/3695
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://doisrpska.nub.rs/index.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.