oaioai:zir.nsk.hr:unin_2637

Quality of life in people with hypothyreosis

Abstract

Štitna žlijezda ili štitnjača, endokrina je žlijezda koja je smještena u donjem dijelu vrata, odmah ispred dušnika. Svojim oblikom podsjeća na leptira jer je građena od desnog i lijevog lateralnog režnja, a koje povezuje središnji suženi dio. Štitna žlijezda izlučuje dva važna hormona: tiroksin(T4) i trijodtironin(T3). Oba hormona zadužena su za poticanje metaboličkih procesa u organizmu. Svu količinu hormona koje izlučuje štitnjača, većim dijelom čini T4 (čak 93%) a preostalih 7% čini T3. Hipotireoza je poremećaj metabolizma koji je nastao zbog smanjene funkcije štitnjače ili izostanka učinka hormona štitnjače u stanicama. Ona je najčešći poremećaj funkcije štitnjače koji se pojavljuje u 1-2% žena i u 0,2% muškaraca. Veliki problem koji može uzrokovati hipotireozu je neadekvatna prehrana. Tu se ponajprije misli na nedostatan unos joda, ali i manjak selena, kalija, cinka te vitamina B skupine i vitamina D igraju svoju ulogu u smanjenju funkcije štitnjače. Pojam kvalitete života koristi se u raznim područjima, te tako ima i više pojmova kojima se može opisati. To je subjektivan doživljaj i osjećaj svakog pojedinca. Cilj istraživanja bio je ispitati neke aspekte kvalitete života osoba oboljelih od hipotireoze te ispitati percepciju utjecaja hipotireoze na kvalitetu života. U istraživanju je sudjelovalo sveukupno 709 ispitanika oboljelih od hipotireoze. Podatci su prikupljeni pomoću online ankete koja se sastojala od 20 pitanja od kojih su se 4 odnosila na opće socio-demografske podatke a ostalih 16 na kvalitetu života. Prema dobivenim podatcima može se zaključiti kako je njihova kvaliteta života osrednja. Također, ono što najviše muči oboljele od hipotireoze nisu tjelesne poteškoće, tj. tegobe, već narušeno psihičko zdravlje. Bitnu ulogu u zdravlju i očuvanju zdravlja bolesnika sa hipotireozom ima medicinska sestra. Njega uloga je da pacijenta educira o prehrani, uzimanju terapije ali i novom načinu života koji je pun promjena.Thyroid gland or just thyroid is an endocrine gland that is placed in the lower part of the neck, right in front of the trachea. It is composed of two lobes, left and right, connected by a narrow isthmus and by shape reminds of butterfly. Thyroid gland produces two type of hormones: triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4). They are primary responsible for regulation of metabolism. The majority of hormones that thyroid gland releases goes to T4 (93%) while only 7% goes to T3. Hypothyroidism is a disorder of the metabolism that is caused by a low functioning thyroid or not enough thyroid hormones in the cells. This type off disorder is the most common one and affects 1-2% women and 0,2% men. One of the big problems that can cause Hypothyroidism is inadequate nutrition that has a low amount of iodine, selenium, potassium, zinc, also B-complex and D vitamins. Quality of life terminology is used in many fields and can be described in a few different ways. It’s a subjective experience of every individual. The purpose of this research was to get more and better information about the quality of life that people with hypothyroid disorder have. In this research, 709 respondents where involved that have the disorder. The research was posted as an online questionnaire and had 20 questions: 4 of them referred on socio-demographic informations and the rest on the quality of life. By the collected data, it can be concluded that their quality of life is mediocre. What actually bothers people with the disorder the most is not their physical health, but their mental health. One of the most important role in the patients life has the nurse. Her job is to educate the patient about the disorder and also how to increase his or hers quality of life

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided a free PDF
oaioai:zir.nsk.hr:unin_2637Last time updated on 10/29/2019View original full text link

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.