Article thumbnail
Location of Repository

Degradation of paper material caused by action of mold and fungi

By Tea Birovljević

Abstract

Mikroorganizmi su najveći neprijatelji pisane građe jer dovode do strukturnih, kemijskih i estetskih oštećenja. Prevladavajući mikroorganizmi su gljivice, a idealni uvjeti za njihov razvoj su nedostatak svjetlost, visoka vlaga te visoka i niska temperatura. Danas je poznato najmanje 180 vrsta plijesni koje se hrane celulozom, ali i ostalim hranjivim tvarima iz papira. Oštećenja koja uzrokuju mogu dovesti do trajnog gubitka papira pa je iz tog razloga bitno što prije suzbiti plijesni i spriječiti njihovo širenje radijacije zrakama visoke energije, smanjenjem vlage, povećanjem temperature, internim plinovima kao što su dušik, argon i ugljični dioksid te fungicidima. Za ublažavanje mrlja nastalih od plijesni koristite se otapala, enzimi ili metoda izbjeljena pomoću kemijskih sredstava ili izlaganjem vlažnih listova sunčanom svjetlu. Kako ne bi došlo do ponovnog razvijanja potrebno je pisanu građu držati u mračnom i suhom prostoru gdje je idealna temperatura 20 – 22 °C, a relativna vlaga između 45 i 65 %. Praktični dio rada prati razvoj plijesni čiji je uzorak uzet sa grafike „Giugno Palmotta“ te su opisani konzervatorsko – restauratorski zahvati.Microorganisms are the biggest enemies of written materials because they have led to structural, chemical and aesthetic damage. Most common microorganisms are fungi. Ideal conditions for their development are lack of light , high humidity and high and low temperature. Today, at least 180 species of molds are known to be fed with cellulose, as well as other nutrients from paper. The damage that they cause can lead to permanent paper loss, so it is necessary to suppression and preventing them from spreading through high energy, reduced moisture, increased temperatures, internal gases such as nitrogen, argon and carbon dioxide and fungicide. To reduce the staining of the mold, use solvents, enzymes or white method using chemical agents or exposure to damp leaves in the sunlight. In order not to develop, it is necessary to keep the written material in a dark and dry space where the ideal temperature is 20 - 22 °C and the relative humidity is between 45 and 65 %. Practical part of the work follows the development of mold whose sample was taken from the graphic „Giugno Palmotta”and conservation and restoration procedures are described

Topics: plijesni, gljivice, mikroklimatski uvjeti, oštećenja, suzbijanje plijesni i gljivica, mold, fungi, microclimatic condition, suppression of mold and fungi, UMJETNIČKO PODRUČJE. Interdisciplinarno umjetničko polje., FIELD OF ART. Interdisciplinary Fields of Art.
Publisher: University of Dubrovnik. Department of Art and Restoration.
Year: 2019
OAI identifier: oai:repozitorij.unidu.hr:unidu_1155
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://repozitorij.unidu.hr/i... (external link)
  • https://repozitorij.unidu.hr/i... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.