Article thumbnail

Production, Cost Theory and Firm's Decisions

By Maja Krasan

Abstract

Teme ovoga rada su proizvodnja, troškovi i odluke poduzeća, kao jedne od najvažnijih predmeta istraživanja mikroekonomije. Proizvodnja u poduzeću je proces stvaranja dobra od danih inputa, kapitala, rada i tehnologije. Cilj svakog poduzeća je ostvariti maksimalni output od danih resursa koji stvaraju dodanu vrijednost. Za proizvodnju se mogu koristiti različite kombinacije inputa, a teži se optimalnoj kombinaciji inputa koja stvara maksimalni output. Pri proizvodnji, poduzeća žele ostvariti što veću korist uz što manje troškove. Svi troškovi u međusobno djeluju jedni na druge te utječu na ukupnu ponudu poduzeća. Optimalna količina outputa koja bi se trebala prodati je ona prikazana prijelomnom točkom jer se tada stvaraju minimalni troškovi. Svaki proces odlučivanja je jedinstven i potrebno je pristupiti u skladu sa danim uvjetima. U procesu odlučivanja važno je izračunati rizik koji nosi ta odluka. U odlučivanju u uvjetima neizvjesnosti poduzeće se može služiti različitim metodama sukladno tipu odluke. Najčešće odluke s kojima se poduzeća susreću su odluke o nabavi inputa, o proizvodnji i investicijske odluke.The themes of this paper are production, costs and decisions of the company, as one of the most important subjects of microeconomics research. Production in the company is the process of creating goods from given inputs, captal, labour and technology. The aim of every company is to achieve maximum output from given resources which produce added value. For production different combinations of inputs can be used. In production, companies want to achieve maximum benefits with as little costs as possible. All costs interact with each other and affect the overall suply of the company. The optimum amount of output that should be sold is shown by the breakeven point as the minimum costs are created. Each decision-making process is unique and must be accessed in accordance with the conditions. In the decision-making process, it is important to calculate the risk of that decision. In decision-making under conditions of uncertainty a company can use different methods according to the type of decision. Most common decisions faced by companies are decisions on purchasing inputs, production and investment decisions

Topics: poduzeće, proizvodnja, troškovi, odluke, inputi, company, production, costs, decisions, inputs, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Mikroekonomija., SOCIAL SCIENCES. Economics. Microeconomics.
Publisher: University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
Year: 2019
OAI identifier: oai:repozitorij.unidu.hr:unidu_1139
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • https://repozitorij.unidu.hr/i... (external link)
  • https://repozitorij.unidu.hr/i... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.