Article thumbnail

Copper chelating potential of iron chelators from the group of aroylhydrazones

By Jakub Kříž

Abstract

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Kandidát Mgr. Jakub Kříž Konzultant Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Název rigorózní práce Měď-chelatační potenciál chelátorů železa ze skupiny aroylhydrazonů Měď je jedním ze základních stopových prvků. V lidském těle se vyskytuje ve dvou oxidačně- redukčních formách Cu+ a Cu2+. Právě schopnost lehkého přechodu mezi těmito formami je zásadní pro činnost řady enzymů, ve kterých se vyskytuje, např. superoxiddismutázy a cytochrom c oxidázy. Kinetika mědi v organismu je poměrně komplikovaná. Klíčovým orgánem, který ji ovlivňuje, jsou játra, ale důležitým místem regulace je také tenké střevo. Jsou známy jak poruchy spojené s nedostatkem, tak i s nadbytkem mědi. Nejznámější chorobou z nadbytku mědi je Wilsonova choroba. Tato nemoc je způsobená poruchou genu pro transportér ATP7B, který je zodpovědný mj. za eliminaci přebytečné mědi. Důsledkem nadměrné kumulace mědi v těle je řada projevů, zejména jaterních a neurologických. Wilsonova choroba se léčí za pomoci tzv. chelátorů, tedy látek vychytávajících nadbytečné ionty kovů v organismu. Cílem mojí práce bylo ověřit měď-chelatační účinnost třech vybraných známých chelátorů železa ze skupiny aroylhydrazonů: pyridoxalisonikotinoylhydrazonu (PIH),...Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Farmacology and toxicology Candidate Mgr. Jakub Kříž Consultant Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Title of Thesis Copper chelating potential of iron chelators from the group of aroylhydrazones Copper is one of the essential trace elements. It is present in two oxidation-reduction forms Cu+ and Cu2+ in the human body. The ability of an easy transformation between this two forms is the crucial feature for the activity of copper enzymes, like superoxide dismutase and cytochrome c oxidase. Copper kinetics is quite complicated. The key organ which affects copper kinetics is the liver, but the small intestine plays an important regulatory role too. There are disorders, which are associated with both copper deficiency and accumulation. The best known disorder caused by copper excess is Wilson's disease. It is caused by a mutation in the ATP7B gene. It codes a transporter, which is responsible for elimination of copper. Excessive accumulation of copper causes several symptoms, mainly hepatic and neurological problems. Wilson's disease is treated by chelators, which bind the excess of metal ions in the organism. The aim of my thesis was to verify the copper-chelation efficiency of three selected iron chelators. The...Katedra farmakologie a toxikologieDepartment of Pharmacology and ToxicologyFaculty of Pharmacy in Hradec KrálovéFarmaceutická fakulta v Hradci Králov

Publisher: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/110945
Provided by: CU Digital Repository
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/20.500.1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.