Article thumbnail

The relation between Media Depiction and Historical Truth on the example of Historical Motion Picture and Television Series

By Filip Platoš

Abstract

Diploma thesis The relation between Media Depiction and Historical Truth on the example of Historical Motion Picture and Television Series deals with the relationship between official historiography and contemporary historical film or TV series. The work is based on a theoretical framework, which postulates Robert A. Rosenstone in several publications, especially in the book History on Film/Film on History. The American historian and film theorist is one of the most prominent supporters of the view that historical film must be seriously perceived not only as a historical artifact but also as a medium conveying the depiction of the past. Qualitative analysis was performed in the work of movies Masaryk, Lidice and the miniseries Hořící keř. In the first part of the work, they were compared with an institutionally recognized version of the past - specifically with secondary school textbooks with the approval clause of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. In the following part, the film inventions were examined according to the theory of Rosenstone and finally according to the theory of fictional worlds according to the linguist Lubomír Doležel. The thesis aims to answer the hypotheses that state that the Czech historical film in historical key events coincides with the...Diplomová práce Vztah mediálního zobrazení a historické pravdy na příkladu historického filmu a seriálu pojednává o vztahu oficiální historiografie a současného historického filmu či minisérie. Práce vychází z teoretického rámce, který postuluje Robert A. Rosenstone v několika publikacích, zejména pak v knize History on Film/Film on History. Americký historik a filmový teoretik patří mezi nejvýznamnější stoupence názoru, že historický film je potřeba seriózně vnímat nejen jako historický artefakt, ale také jako médium zprostředkovávající zobrazení minulosti. Kvalitativní analýze byly v práci podrobeny snímky Masaryk, Lidice a televizní série Hořící keř. V první části byly komparovány s institucionálně uznanou verzí výkladu minulosti - konkrétně se středoškolskými učebnicemi se schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V následující části došlo na rozbor filmových invencí podle teorie Rosenstonea a nakonec byla díla zkoumána optikou fikčních světů dle pohledu lingvisty Lubomíra Doležela. Práce si klade za cíl odpověď na hypotézy, které stanovují, že tuzemský historický film se v klíčových historických událostech shoduje s poznatky historické vědy a zároveň užívá fabulativní prostředky, které doplňují vědecky potvrzenou historii.Katedra mediálních studiíDepartment of Media StudiesFaculty of Social SciencesFakulta sociálních vě

Topics: mediální zobrazení, historický film, reprezentace, film, dějiny, media depiction, historical film, representation, motion picture, history
Publisher: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/110732
Provided by: CU Digital Repository
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/20.500.1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.