Article thumbnail

Employers' role in Chronic Diseases Prevention

By Martina Kollerová

Abstract

The objective of this thesis is to define the role of employers in the prevention of chronic non-communicable diseases, more precisely to explore the existing effective opportunities for the prevention of chronic non-communicable diseases that employers can provide at workplace. Consequently, find out the attitudes of employers in the Czech Republic to these prevention interventions possibilities in comparison with the attitudes of employees. Finally, demonstrate the effectiveness of the selected prevention tool in a case study of one employer. The theoretical part of the thesis defines the main non-communicable diseases, their prevalence and incidence on a global scale and in the Czech Republic. The main risk factors of these diseases are described with an emphasis on modifiable behavioural risk factors. The review of the latest studies summarizes the evidence-based information on the impact of key behavioural lifestyle factors in the prevention of chronic non-communicable diseases. The possibilities to reduce risk factors of non-communicable diseases by employers are discussed in the analysis of available up-to-date scientific literature. The aim of the analysis was to identify and clearly define the key areas of employers' interventions and find out to what extent the employers in the Czech...Cílem této diplomové práce je definovat roli zaměstnavatelů při prevenci civilizačních onemocnění, přesněji prozkoumat existující účinné možnosti prevence civilizačních onemocnění, které může zaměstnavatel nabízet na pracovišti. Zjistit postoje zaměstnavatelů v České republice k těmto možnostem prevence a porovnat je s postoji zaměstnanců. Na případové studii dále demonstrovat účinnost vybraného nástroje prevence na pracovišti. V teoretické části jsou definovaná klíčová civilizační onemocnění, jejich prevalence a incidence v globálním měřítku a v ČR. Popsány jsou hlavní rizikové faktory těchto onemocnění s důrazem na ovlivnitelné rizikové faktory životního stylu. Výsledky rešerše nejnovějších přehledových studií sumarizují aktuální vědecky podložené informace o vlivu klíčových faktorů životního stylu v prevenci civilizačních onemocnění. Možnostmi ovlivňování rizikových faktorů civilizačních onemocnění ze strany zaměstnavatelů se zabývá analýza dostupné zahraniční literatury. Jejím cílem je najít hlavní oblasti intervence na pracovišti ze strany zaměstnavatele, srozumitelně je definovat a dále v praktické části zjišťovat rozsah využívání zaměstnavateli v ČR, zájem o využití v budoucnosti a míru zájmu účastnit se těchto oblastí intervence ze strany zaměstnanců v ČR. V praktické části práce bylo...3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and MetabolismIII. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v PrazeFirst Faculty of Medicine1. lékařská fakult

Topics: civilizační onemocnění, zaměstnavatel, pracovní prostředí, prevence, zdravá výživa, fyzická aktivita, zanechání kouření, nutriční terapeut, non-communicable diseases, employer, workplace, prevention, healthy nutrition, physical activity, smoking cessation, registered dietitian
Publisher: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.cuni.cz:20.500.11956/109161
Provided by: CU Digital Repository
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/20.500.1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.