Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

INFORMATIKY A| DVISVG

By Masarykova Univerzita, Diplomová Práce and Rudolf Sabo

Abstract

Vedoucí práce: RNDr. Petr Sojka ii Poděkování Chcel by som pod’akovat ’ vedúcemu diplomovej práce RNDr. Petrovi Sojkovi za poskytnuté konzultácie a svojmu otcovi za podporu počas štúdia. iii Shrnutí Práca pojednáva o možnostiach výstupu do formátu SVG v sádzacom systéme TEX. Zavedené a vysvetlené sú štandarty W3C konzorcia, formáty súvisiace s TEXom a štandarty firmy Adobe. Skúma sa podpora priameho výstupu vo VTEXu, konverzia cez DVI v BaKoMaTEXu a dvi2svg, konverzia cez PostScript a PDF v pstoedit a pdf2svg. Súčast’ou práce je vlastná implementácia programu DVISVG pre konverziu z DVI do SVG iv Klíčová slov

Topics: DVI, SVG, TeX, LaTeX
Year: 2013
OAI identifier: oai:CiteSeerX.psu:10.1.1.353.4266
Provided by: CiteSeerX
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://citeseerx.ist.psu.edu/v... (external link)
  • http://dvisvg.sourceforge.net/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.