Article thumbnail

Barnarbete - ett resultat av brister inom socialt arbete? : En litteraturstudie om det globala barnarbetet

By Kajsa Hindersson

Abstract

Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie, vilken behandlar ämnet barnarbete utifrån ett globalt perspektiv. Hur ser barnarbetet ut i dess mest omfattande platser – i Afrika, Asien och Latinamerika? Hur ser det sociala arbetet ut där? Samt hur kan vi förstå sambandet mellan barnarbete och brister inom socialt arbete som en orsak till problemets kvarlevande? Studien syftar till att sammanställa det aktuella kunskapsläget om arbetande barn i de områden som ratificerat barnkonventionen, men där barnarbete trots det anses vara som mest skadligt och därav talas det ofta om den värsta typen av barnarbete i denna studie. Studien visar även en problematik gällande dessa områdens utveckling av socialpolitik samt det sociala arbetet och resultatet analyseras utifrån den marxistiska samhällsteorin. Resultatet och analysen visar att barnarbetet många gånger skiljer sig åt från land till land och från område till område, men också vilka likheter som råder oberoende plats. Exempelvis belys barnarbetarnas hälsotillstånd som någonting likartat världen över och därmed barnarbetets konsekvenser. Även om barnarbete är ett komplext problem där ett flertal olika faktorer spelar roll och bör förstås utifrån sin kontext visar slutligen analysen, med hjälp av den marxistiska samhällsteorin, att vi kan förstå de aktuella områdenas brist av socialt arbete, socialpolitik och sociala insatser som en del i varför barnarbete fortfarande finns kvar

Topics: Child labour, underdevelopment, social policy, social work, Social Work, Socialt arbete
Publisher: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Year: 2019
OAI identifier: oai:DiVA.org:uu-395351
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles