Article thumbnail

Шляхи підвищення ефективності управління обіговим капіталом підприємства

By Ю.О. Циганок

Abstract

Мета роботи – дослідження теоретичних і прикладних засад ефективного формування і використання обігових коштів та розробка на цій основі ефективної політики управління обіговими коштами для певного підприємства. Объект дослідження – методика економічного менеджменту управління обіговими коштами підприємств. Методи дослідження – монографічний метод дослідження наявних інформаційних і літературних джерел, наукових праць, методи економічного аналізу: горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерської звітності, розрахунок і оцінка економічних коефіцієнтів; економіко-математичні і статистико-аналітичні методи і прийоми; економетричне оптимізаційне моделювання, сучасні методи управління обіговими коштами підприємства. В першому разділі роботи розглядається характеристика основних моделей управління обіговим капіталом підприємства. В другому розділі роботи характеризуються методичні підходи щодо управління обіговим капіталом. В третьому розділі роботи проводиться оцінка ефективності використання обігових коштів підприємства на основі застосування інтегрованого показника, а також аналізуються способи підвищення ефективності управління обіговим капіталом

Topics: оборотні активи, оборотные активы, current assets, обіговий капітал, оборотный капитал, working capital, показники рентабельності, показатели рентабельности, profitability indicators
Publisher: Сумський державний університет
Year: 2018
OAI identifier: oai:essuir.sumdu.edu.ua:123456789/71024
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://essuir.sumdu.edu.ua/han... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.