Article thumbnail

Liikuntaohjeita polven nivelrikkoisille

By Aino Suihko

Abstract

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, joka voi esiintyä missä synoviaalinivelessä tahansa, yleisimmin kuitenkin polvessa, lonkassa, sormissa ja selkärangassa. Polven nivelrikkoa sairastaa yli 75-vuotiaista miehistä noin 15,6% ja naisista 32.1%. Polven nivelrikon vaikutus toimintakykyyn on yksilöllinen. Tavallisia oireita ovat kipu ja jäykkyys, jotka voivat edetessään aiheuttaa vaikeuksia liikkumiseen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Nivelrikkoon ei ole parantavaa hoitoa, mutta useat tutkimuksen ovat osoittaneet liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden hyödyt polven nivelrikkoisen henkilön toimintakyvyn parantamisessa ja kivun lievityksessä. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Nivelyhdistys ry:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Suomen Nivelyhdistys ry:ssä oli huomattu tarve nivelkohtaisille liikuntaohjeille ja suurin kysyntä yhdistyksen jäsenten keskuudessa oli polven ja lonkan osalta. Opinnäytetyö syntyi Suomen Nivelyhdistyksen ehdotuksesta ja jäsenten tarpeeseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa toimintakykyä ylläpitävästä ja edistävästä harjoittelusta polven nivelrikkoa sairastaville. Opinnäytetyön tavoitteena on ylläpitää kohderyhmän toimintakykyä kirjallisesti ohjatun terapeuttisen harjoittelun avulla. Opinnäytetyön tehtävänä on koostaa harjoitteluohjeita ja informaatiota sisältävä opas polven nivelrikkoa sairastavalle henkilölle. Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään polven nivelrikkoa, sen vaikutusta toimintakykyyn, sekä terapeuttisen harjoittelun vaikutuksia polven nivelrikkoa sairastavan oireisiin ja toimintakykyyn. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan fysioterapeuttisen ohjauksen keinoja ja kotiharjoittelua. Prosessi kuvauksessa käsitellään opinnäytetyön etenemistä, produktion eli oppaan syntymistä ja näiden arviointia. Oppaan arviointi tapahtui kolmessa vaiheessa: Kokemusasiantuntijoiden, terapeuttisen harjoittelun asiantuntijan ja viestinnän asiantuntijan kautta. Kaikissa arvioinnin vaiheissa oppaasta saatiin palautetta, jonka perusteella tehtiin muutoksia oppaan liikkeisiin, tekstiosioon ja valokuviin. Ohjeistuksesta julkaistaan sähköinen versio Nivelyhdistyksen verkkosivulla ja opinnäytetyöhön liittyvä artikkeli julkaistaan Niveltieto-lehdessä syksyllä 2019

Topics: fi=Fysioterapia|sv=Fysioterapi|en=Physiotherapy|, nivelrikko, harjoittelu, Fysioterapeuttikoulutus
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/260888
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.