Article thumbnail
Location of Repository

Nuoriso Leader -konsepti työkaluna nuorten osallisuuden edistämiseen syrjäseuduilla

By Leena Purhonen

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää nuorten osallisuusmahdollisuuksia Juvalla, Sulkavalla, Rantasalmella sekä Joroisissa luomalla Nuoriso Leader -konsepti. Konsepti oli tärkeä alueiden kehittämisen kannalta, sillä syrjäseyduilla ongelmat ovat olleet suuria verrattuna kaupunkeihin mm. osallistumisen ja vaikuttamisen monipuolisuuden osalta. Ongelmat heijastuvat nuorten elämään työttömyytenä, poismuuttamisena, palveluiden heikentymisenä sekä kiinnostuksen vähentymisenä. Osallisuuden edistäminen on kuitenkin tärkeää, sillä se ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja on iso osa hyvinvointia, identiteetin kehitystä sekä yhteisöllisyyttä. Opinnäytetyön tuloksena syntyi konsepti, jonka avulla nuoret pääsevät toteuttamaan omia ideoitaan käytännössä sekä päättämään niiden rahoituksesta. Kehittämisen menetelminä käytettiin nuorille suunnattua kyselyä, aikaisemman Nuoriso Leader -toimijan haastattelua sekä yhteiskehittämistä. Voisikin sanoa että Leaderin lisäksi toiminnan suunnitteluun on osallistunut 145 Rajupusu Leader -alueen nuorta

Topics: Yhteisöpedagogi, fi=Yhteisöpedagogiikka|sv=Samhällspedagogik|en=Community Education|, osallisuus, vaikuttaminen, syrjäseutu, maaseutu, Nuoriso Leader, Yhteisöpedagogi
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/248042
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.