Article thumbnail
Location of Repository

Opetusmateriaali työergonomiasta Lapin ammattikorkeakoulun sosionomikoulutukseen

By Minna Korhonen and Laura Smeds

Abstract

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä opetusmateriaali työergonomiasta, jota työn toimeksiantaja Lapin ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus voi hyödyntää koulutuksessa. Opinnäytetyömme tavoitteena oli antaa tietoa työhyvinvoinnista ja työergonomiasta, erityisesti varhaiskasvatukseen suuntautuvien työntekijöiden näkökulmasta. Fysioterapeutit voivat hyödyntää sähköistä opetusmateriaalia varhaiskasvatuksessa työskentelevien asiakkaiden ohjauksessa. Toiminnallinen opinnäytetyömme koostui kahdesta osasta: raportista ja opetusmateriaalista. Opinnäytetyön lopputuotteeksi muodostui ”Opetusmateriaali ergonomiseen työskentelyyn”. Opinnäytetyömme sisälsi tuotteistamisprosessin, tietoa sosionomin työkuvasta, työhyvinvoinnista ja työergonomiasta. Nämä teoriatiedot pohjautuivat haastatteluun, kirjoihin, internetlähteisiin, tutkimuksiin ja artikkeleihin. Teoreettinen viitekehys oli opetusmateriaalin sisällön pohjana. Opinnäytetyön tiedonhaun pohjalta varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosionomin työkuvan haastavimmat työasennot ja -liikkeet kohdistuivat selkärankaan, polviin ja olkapäihin altistaen tuki- ja liikuntaelinvaivoille. Opetusmateriaalin tavoitteena oli tukea työntekijän työhyvinvointia, auttaa säilyttämään mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakyky sekä ennaltaehkäistä työstä johtuvia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Opetusmateriaalissa kuvat havainnollistivat varhaiskasvatuksessa työskentelevän ergonomisia työasentoja.Työhön liittyy opetusmateriaali ergonomiseen työskentelyyn

Topics: fi=Fysioterapia|sv=Fysioterapi|en=Physiotherapy|, Fysioterapia, Ergonomia, Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, Työasennot, Työn kuormittavuus, Sosionomit, Fysioterapian koulutusohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/228114
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.