Article thumbnail

Öğrencilerin Doğru ve Akıcı Sessiz Sözcük Okuma Becerileriyle Kavrama Başarıları Arasındaki İlişki

By Gökhan Çetinkaya, Hakan Ülper and Kutlay Yağmur

Abstract

The aim of this study is to identify the relationship between students' accurate and fluent silent reading skills and their comprehension. The participants of the study were 401 students studying at 1st to 4thgrades. These students were from two state schools and a private school located in regions with different socioeconomic levels. The data on the participants' accurate and fluent reading skills were gathered using Accurate and Fluent Silent Reading Test (AFSRT) and the data on their comprehension levels were obtained through comprehension tests developed by the researchers. The obtained data were analysed using SPSS. As a result of the data analysis, there was a statistically significant relationship between the 1st and 3rd graders' accurate and fluent reading skills and their comprehension levelsBu araştırmanın amacı, öğrencilerin doğru ve akıcı sözcük okuma düzeyleri ile kavrama başarıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmanın katılımcılarını 1-4. sınfta öğrenimlerini sürdüren 401 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler farklı sosyo ekonomik bölgede yer alan iki devlet okulu ve bir özel okulda eğitim yaşamlarını sürdürmektedirler. Katılımcıların doğru ve akıcı sözcük okuma becerilerine ilişkin veriler “Doğru ve Akıcı Sessiz Okuma Testi” (DASOT) ile; kavrama düzeylerine ilişkin veriler ise yine araştırmacılar tarafından geliştirilen kavrama testleri ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Yapılan çözümleme sonucunda 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin doğru ve akıcı sözcük okuma düzeyleri ile kavrama düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır

Topics: Fluent silent reading, accurate reading, comprehension, reading education, Turkish education, Akıcı sessiz sözcük okuma, doğru okuma, kavrama, okuma eğitimi, Türkçe eğitimi
Publisher: SOSED Holistic Education Concultancy & Publications
Year: 2015
OAI identifier: oai:ojs.www.ilkogretim-online.org.tr:article/1265
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://ilkogretim-online.org.t... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.