Fejlesztő kísérletek a realisztikus matematikai problémák megoldásában

Abstract

Jelentős törekvések figyelhetők meg nemzetközi és hazai viszonylatban is egy jobban használható, a világ változásaival lépést tartó matematika kialakítására. A NAT (1995) a matematikaoktatás céljai és feladatai közül leginkább a megszerzett matematikatudás „világi”, iskolán kívüli használhatóságát, valamint az önálló gondolkodás, problémalátás fejlesztésének, a problémamegoldói stratégiák elsajátításának fontosságát hangsúlyozza

Similar works

Full text

thumbnail-image

SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)

Provided a free PDF

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.