Article thumbnail

Теоретичні передумови формування культури здорового способу життя студентської молоді

By Оксана Валеріївна Кубович

Abstract

У статті наголошено на актуальності висвітлювальної проблеми: формування здоров’я й здорового способу життя студентів через освіту – один із пріоритетних напрямів державної освітньої політики в Україні.Акцентовано увагу на необхідності формування культури здорового способу життя як складової частини загальної культури людини. Розкрито низку факторів, які перешкоджають успішному формуванню культури здорового способу життя студентів у ВНЗ та наголошено на необхідності взаємодії викладачів і студентів у розв’язанні проблеми. Мета дослідження – визначення основних причин незадовільного стану здоров’я та негативного ставлення студентів до здорового способу життя. Дослідження й аналіз наукової літератури вітчизняних авторів стали основним завданням виконаного дослідження. Узагальнення даних літератури свідчить, що погіршення стану здоров’я молодих українців становить певну загрозу національній безпеці та економіці держави. Наведено розповсюдженість хронічних захворювань, основні фактори впливу на здоров’я й причини негативного ставлення студентів до здорового способу життя. Підкреслено теоретичні передумови розв’язання проблеми формування культури здорового способу життя: валеологізація освітнього простору, визначення педагогічних умов і рівень сформованості культури здорового способу життя, модульний підхід до процесу навчання

Publisher: 'Lesya Ukrainka Eastern European National University'
Year: 2016
OAI identifier: oai:ojs2.sport.eenu.edu.ua:article/762

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.