10.17026/dans-xns-59dr

Archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, dmv boringen Spoorlaan 74/Tuinweg te Oisterwijk (AM17135)

Abstract

Op 24 april 2017 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Spoorlaan 74 te Oisterwijk. Het doel van het booronderzoek is de in het bureauonderzoek opgestelde specifieke verwachting te toetsen. Aan de hand van deze gegevens kunnen vervolgens adviezen over de aanwezige archeologische resten, of vervolgtraject worden opgesteld

Similar works

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.