research10.22223/tr.2019-1/2051

Software Tool For Voice Disorder Diagnostics

Abstract

Causes of voice disorders may vary the same way as treatment techniques. Surgical intervention is the most used treatment method. As for not so serious cases, vocal exercises can be efficiently used instead. Still, there are only few methods to find right diagnosis or classify the scale of impact on patient’s voice. Nowadays, it is possible to extract key features (fundamental frequency, sound pressure level and less common such as cepstral coefficients, zero crossing rate or spectral energy) from patient’s speech using state-of-the-art voice processing methods. So, the software called Voice disorder diagnostician was designed. The tool that can store patient’s data and immediately provide the results of analysis.Příčiny vzniku poruch hlasu mohou být různé stejně tak jako jejich léčba. Nejčastěji se poruchy hlasu léčí chirurgicky tj. operací nebo v méně závažnějších případech hlasovými cvičeními. Přesto však v současné době existuje jen velmi málo metod, které mohou spolehlivě určit diagnózu pacienta a míru poškození hlasu. S využitím aktuálních metod pro zpracování řeči je možné určit klíčové parametry jako je základní tón hlasu, hladina akustického tlaku, ale i méně běžné jako například kepstrální koeficienty, počet průchodů nulou, či spektrální energie. Pro tyto účely byla vytvořena aplikace s názvem Voice disorder diagnostician. Nástroj, který umožňuje ukládat data od pacientů a provádět jejich okamžitou analýzu

Similar works

Full text

thumbnail-image

DSpace at VSB Technical University of Ostrava

Provided a free PDF
oai:dspace.vsb.cz:10084/138520Last time updated on 10/16/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.