Article thumbnail
Location of Repository

Een verkennend archeologisch onderzoek aan het Geert Willigenplein te Heerenveen

By C. Tulp

Abstract

Op 22 april 2003 is aan het Geert Willigenplein in het centrum van Heerenveen een verkennend archeologisch onderzoek mtgevoerd. Het plangebied omvat het plein met graspercelen aan de oost- en noordwestkant. De bodem bestaat lait een madeveengrond (classificatie bodemkaart aVp met grondwatertrap II: gemiddelde hoogte grondwaterstand 50 tot 80 cm onder het maaiveld). Uit het plangebied zelf is een vondstmelding (nummer 37208) aanwezig in het Centraal Archeologisch Archief (CAA)/Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). In 1988 zijn namelijk bij de aanleg van de huidige parkeerplaats op het Geert Willigenplein archeologische sporen aangetroffen door de heren H. de Jong en G. Jonker'. Het betreft fundamenten van turf (mogelijk een turfschuur) uit het begin van de 17" eeuw en latere sporen zoals baksteenfundamenten van zogenaamde "Friese geeltjes", waterputten, biezen putten en een houten goot. Verder is er veel geglazuurd aardewerk gevonden. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Heerenveen, vertegenwoordigd door de heer RJ.B. Hofstede. De aanleiding tot het onderzoek is de toekomstige bouw van een parkeergarage op deze locatie. Het doel van het onderzoek is vast te stellen of op het terrein nog onverstoorde archeologische grondsporen verwacht kunnen worden. Hiertoe is de bodem onderzocht op een eventueel aanwezige cultuurlaag en op archeologische voorwerpen

Topics: Archaeology, verkennend archeologisch onderzoek; briefrapport
Publisher: Steekproef
Year: 2009
DOI identifier: 10.17026/dans-zze-jepb
OAI identifier: oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:17471
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://easy.dans.knaw.nl/ui/d... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.