10.17026/dans-zs8-brse

MR 07 Born

Abstract

Bij de sluiscomplexen Maasbracht en Born zijn in het kader van het project Maasroute diverse werkzaamheden uitgevoerd. Ter plaatse is in 2003 een oriënterend vooronderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst uitgevoerd naar de aanwezigheid van mogelijke explosieven op het betreffende sluiscomplex. De kans dat bij graafwerkzaamheden blindgangers of achtergelaten munitie wordt aangetroffen wordt zeer gering geacht

Similar works

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.