Een archeologische begeleiding

Abstract

In opdracht van de gemeente Nijkerk heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd op de locatie Brink, parkeerterrein Super de Boer in de gemeente Nijkerk. Dit gebeurde in het kader van een ontgraving ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een bouwput. Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 45m² en was vóór de ontgraving in gebruik als parkeerplaats. Het gebied ligt in de oude stadskern en bevindt zich in het noordoostelijk deel van de parkeerplaats. Aan de noordzijde grenst de straat 'de Brink' en aan de oostzijde ligt supermarkt 'Super de Boer'. Omdat het onderzoeksgebied deel uitmaakt van de historische stadskern van Nijkerk kunnen hier archeologische resten uit de Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd worden verwacht, waarbij de aanwezigheid van sporen uit eerdere perioden niet uitgesloten kan worden. Op de locatie werd de mogelijke aanwezigheid van een mikwe verondersteld. Een mikwe is een in de grond gebouwd bad dat gebruikt werd voor een belangrijk reinigingsritueel in het jodendom. Tijdens de begeleiding zijn sporen van ophoging uit de Nieuwe Tijd aangetroffen. In dit gebied komen dergelijke resten vaker voor en geven aan dat het gebied hier in deze periode te nat was voor bewoning en gebruik. De vondst van twee (ontginnings)greppels, die dienden voor ontwatering van het gebied, sluiten aan bij deze aanname. De aanwezigheid van een mikwe op deze locatie kon niet worden vastgesteld

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Full text is not available
oaioai:easy.dans.knaw.nl:...Last time updated on 9/8/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.