Archeologisch karterend booronderzoek Pannenberg kavel 7a te Belfeld gemeente Venlo

Abstract

Econsultancy heeft een inventariserend veldonderzoek (IVO, karterende fase) door middel van boringen uitgevoerd. In het plangebied zal een bedrijfsverzamelgebouw worden gerealiseerd. Het plangebied is gelegen op Industrieterrein Pannenberg te Belfeld in de gemeente Venlo. Op basis van het ontbreken van archeologische indicatoren in het plangebied en de aangetroffen bodemverstoringen kan worden geconcludeerd dat archeologische waarden niet meer in situ worden verwacht. De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het eerdere bureauonderzoek, is door het karterend booronderzoek bijgesteld naar laag voor alle perioden

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Full text is not available
oaioai:easy.dans.knaw.nl:...Last time updated on 9/8/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.