Article thumbnail

Bureauonderzoek

By drs. H. Kremer

Abstract

Synthegra heeft in opdracht van Bouwbedrijf Jansen uit Ulft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Dorpsstraat 14 in Etten. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning. Conclusie en aanbeveling Voor het plangebied geldt een hoge verwachting voor de periode laat-paleolitihcum tot en met de vroege middeleeuwen. De archeologische resten worden verwacht onder een plaggendek en kunnen voor wat betreft de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen reiken tot diep in de C-horizont. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de funderingen van de voormalige bebouwing in het plangebied zijn verwijderd. Dit heeft ontegenzeggelijk tot bodemverstoring geleid. Maar het plaggendek kan de eventuele onderliggende archeologische resten hebben beschermd. Daarom wordt geadviseerd in het plangebied een archeologisch booronderzoek uit te voeren. Gezien het geringe oppervlak van het plangebied is het raadzaam een karterend booronderzoek uit te voeren met een dichtheid van 20 boringen per hectare. Hiermee is het onderzoek karterend voor zowel de steentijd als voor latere perioden en wordt tevens de intactheid van de bodem in kaart gebracht. Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Oude IJsselstreek), die vervolgens een selectiebesluit neemt

Topics: Archaeology, Archeologisch: bureauonderzoek
Publisher: Synthegra bv
Year: 2014
DOI identifier: 10.17026/dans-zf4-93kx
OAI identifier: oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60159
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://easy.dans.knaw.nl/ui/d... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.