Article thumbnail

Speech controlled internet news reader

By Andrius Antipovas

Abstract

Šio magistrinio darbo tikslas sukurti lietuvių šneka valdomą interneto naujienų skaitytuvą, kuriam uždavus komandą balsu, jis lietuviškai paskaitytų iš interneto informaciją apie naujienas, sportą, orus ar kitas naujienas balsu mobiliajame telefone. Pagrindinė priežastis šios sistemos kūrime yra ta, kad tokio tipo šneka valdomo interneto naujienų skaitytuvo lietuvių kalba nėra. Naudojantis naujausiomis technologijos ir panašių darbų apžvalga, manau tai tikrai įgyvendinama. Analizės dalyje apžvelgiamos panašios sistemos, kurios interpretuoja gautas užklausas ir atitinkamai pateikia reikiamą informaciją vartotojui. Taip pat parodomos sistemą sudarančių komponentų veikimo principai ir tarpusavio sąsaja, užtikrinanti programos visapusišką funkcionalumą. Programinę įrangą sudaro 3 komponentai – atpažintuvas, asistentas, sintezatorius. Šių dalių kombinacija leidžia sukurti minėtą skaitytuvą. Darbe aprašyti tyrimai ir eksperimentiniai bandymai, kurie pagrindžia, kodėl būtent šios ir ne kitos technologijos yra naudojamos šiame darbe ir programinės įrangos kūrime. Rezultate yra sukurta ir ištestuota sistema, kuri įgyvendina darbo tikslą.The master work is about a speech controlled Lithuanian news reader, which allows for the user to get Lithuanian-read information from the Internet about news, sports, weather by voice in mobile phone using voice commands. The main reason for the development of this system is that there is no such type of voice controlled news reader. Using the latest technologies and similar works, it is possible to do it. The analysis provides an overview of similar systems, which interprets the received requests and to provide the necessary information to the user. Also, the system displays the components and operating principles of mutual interface that provides full functionality of the program. The software consists of 3 components - recognizer, assistant, synthesizer. The combination of these parts allows to create the above-mentioned software. This work describes studies and experimental tests to substantiate why this and not the other technologies are used in this work and software development. In the result there is a developed and tested system that implements the main target of this work

Topics: Šneka, Atpažinimas, Sintezatorius, Speech, Recognition, Informatika / Informatics (N009)
Year: 2018
OAI identifier: oai:portalcris.vdu.lt:20.500.12259/36727
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.