Koncertas ir parodos „Vilniaus vaizdai“ atidarymas : diplomatinių atstovybių vadovų sutuoktinių susitikimas Lietuvos Respublikos ambasadoje / [dalyvavo] Šviesė Čepliauskaitė (fortepijonas)

Abstract

Koncerto vieta ir laikas: LR ambasada Lenkijoje, 2018 m. spalio 4 d.Muzikos teorijos ir pedagogikos katedraVytauto Didžiojo universiteta

Similar works

Full text

thumbnail-image

Vytautas Magnus University Institutional Repository (VMU ePub)

Full text is not available
oaioai:portalcris.vdu.lt:...Last time updated on 9/5/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.