Žagarės dvaro architektūros ypatybės

Abstract

Žagarės dvaras prigludęs prie Naujosios Žagarės, esančios dešiniajame Švėtės upelio krante. Ši Žagarės dalis susiklostė XVI a. pirmoje pusėje, tuo tarpu Senoji Žagarė kairiajame krante Sageros vardu minima nuo XIII a. vidurio. Abi dalys ėmė sparčiau augti XVIII a. antroje pusėje, o XIX a. pabaigoje susiliejo į vieną miestą. Senojoje Žagarėje ir Naujojoje Žagarėje būta po dvaro sodybą, tačiau vientisas ansamblis išliko tik naujojoje dalyje. Iš kitų Lietuvos dvarų jis išsiskiria didžiuliu parku ir dvarininkų Naryškinų puoselėto žirgyno pastatais. 1963 m. dvarui buvo suteiktas LTSR respublikinės reikšmės architektūros paminklo statusas. Dabar ansamblis įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir tikriausiai bus paskelbtas kultūros paminkluVytauto Didžiojo universiteta

Similar works

Full text

Vytautas Magnus University Institutional Repository (VMU ePub)Provided a free PDF (195.62 KB)

20.500.12259/44712oai:portalcris.vdu.lt:20.500.12259/44712
Last time updated on September 5, 2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.