Įvairių priemonių įvertinimas mažinant kviečių grūdų užterštumą mikromicetų pradais

Abstract

Santr. angl., lietBibliogr.: p. 133-134 (18 pavad.)Vytauto Didžiojo universitetasŽemės ūkio akademij

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.