Article thumbnail

SAMFUNNETS HUKOMMELSE - Det digitale etterslepet i norske kommunearkiver

By Gunhild Bakken

Abstract

Det har vært satset stort på det å gå fra papirbasert til digital arkivering. Innen både offentlig og privat sektor blir det flere og flere arkiver som kun skapes og eksisterer i digitalt format, men satsningen på å bevare disse arkivene for langtidslagring har vært ganske minimal, og dette samfunnsproblemet truer innbyggernes rettssikkerhet. Jeg ønsket å se på om kommunene er rustet for oppgaven med å langtidsbevare digitale arkiver. Og jeg har forsket på mulige årsaker til hvorfor det digitale etterslepet i norske kommuner har blitt så stort, og hvorfor langtidsbevaring av arkiver er så vanskelig. I tillegg har jeg sett på forskjellene i bevaringsprosessen mellom papirarkiver og digitale arkiver. Gjennom å se på dokumentasjon og litteratur om temaet samt intervjuer både i kommunene og i kommunalt arkivdepot fikk jeg et innblikk i kommunenes situasjon. Studien viser at problemet har vært kjent i årevis men lite har blitt gjort. Problemet er veldig sammensatt, og mangel på kompetanse, ressurser og prioritering er blant de viktigste grunnene til at situasjonen har blitt som den er

Publisher: 'Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Library'
Year: 2019
OAI identifier: oai:ntnuopen.ntnu.no:11250/2610141
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11250/26... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.