Impact of social networks on education

Abstract

Tema (predmet) diplomskog rada je Utjecaj društvenih mreža na odgoj i obrazovanje. Društvene mreže su postale imperativ današnjeg društva. Sve mlađe generacije djece koriste društvene mreže, iako većina ima manje od trinaest godina života. Diplomski rad je podijeljen u dva dijela: teorijski i istraživački. U teorijskom dijelu rada daje se prikaz društvenih mreža: Facebook, Instragram, YouTube, Linkedin, Weibo, Reddit, Musical.ly i Twitter te aplikacije društvenih mreža za mobilne uređaje: Viber, WhatsApp, Snapchat, Messenger i Tinder. Dok se drugi dio rada odnosi na metodologiju istraživanja i prikaz rezultata istraživanja provedenog na uzorku od 104 djece na području Višnjana, Poreča i ponekih lokalnih škola, što je ujedno i cilj rada. Istraživanje je pokazalo da većina učenika, od 3. do 7. razreda osnovne škole, posjeduje pametni telefon, da utječe na njihov odgoj jer koriste razne društvene mreže i video igre koje nisu edukativne, da se pametni telefon vrlo malo koristi za potrebe nastave i da ima pojedinaca koji ne mogu zamisliti dan bez pametnog telefona.The theme (subject) of graduate thesis is The impact of social networks on education. Social networks have become an imperative in today's society. All the younger generation of children use social networks, although most have less than thirteen years of life. The thesis is divided into two parts: theoretical and research. In the theoretical part of the paper, social networks are shown: Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Weibo, Reddit, Musical.Iy and Twitter. And social networking applications: Viber, WhatsApp, Snapchat, Messenger andTinder. While the second part of the paper deals with the research methodology and the results of research on a sample of 104 children in the Višnjan, Poreč and some other schools, which is also the goal of the work. Research has shown that most of the children, from the 3rd to the 7th grade of primary school, have a smarthpone to influence their education because they use various social networks and video games that are not educational, that the smartphone is very little used for education and that there are individuals who can not imagine the day without a smartphone

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided a free PDF
oai:zir.nsk.hr:unipu_3293Last time updated on 9/3/2019View original full text link

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.