Article thumbnail

Kerevitlerin beslenmesinde Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 alternatif besin olarak Zebra midyesinin Dreissena polymorpha Pallas 1771 Kullanılması

By Filiz Kutluyer, Önder Aksu and Özlem Aksu

Abstract

Çalışmada kerevitlerin zebra midyelerini tüketip tüketmediği ve hangi boy grubundaki midyeleri tükettikleri araştırılmıştır. Boyları 5-23 mm arasında değişen midyeler üç boy grubuna ayrılmıştır. Besin tipi tercihini belirlemek amacıyla kerevitler canlı midye, haşlanmış midye ve pelet yemle beslenmiştir. Çalışma sonunda kerevitlerin canlı midyeler içerisinde çoğunlukla küçük boydaki midyeleri ve haşlanmış midyelerin ise tamamını tükettikleri belirlenmiştir. Alternatif yem olduğunda ise zebra midyesi ile pelet yemi benzer miktarlarda tükettikleri, ancak ilk besin olarak her zaman midyeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, zebra midyelerinin (D. polymorpha) kerevit yetiştiriciliğinde alternatif besin olarak kullanılabileceği ve yapay olarak ortama kerevit aşılanmasının ortamdaki zebra midyesinin kontrolünde etkili olabileceği tespit edilmiştir

Year: 2013
OAI identifier: oai:acikerisim.munzur.edu.tr:20.500.12406/867
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/20.500.... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles