Article thumbnail

Mobile technologies as a tools to support learning at the school course of inorganic chemistry

By Т.Я. Грановська and М.В. Лаптєва

Abstract

У статті розглянуто та проаналізовано особливості використання електронних освітніх ресурсів, зокрема мобільних технологій, у освітньому процесі при вивченні хімії. Мета роботи: показати можливості використання мобiльних технологій при вивченні шкільного курсу неорганічної хімії. Завдання: проаналізувати види електронної підтримки вивчення курсу неорганічної хімії; охарактеризувати існуючі мобільні додатки для вивчення хімії; описати особливості функціонування розробленого мобільного додатку ChemStudio. Об’єкт – мобільні технології при вивченні шкільного курсу неорганічної хімії. Предмет – розробка мобільного додатку ChemStudio для підтримки шкільного курсу неорганічної хімії. Було проведено анкетування серед учнів, яке показало, що використання мобільних технологій може значно полегшити процес навчання та зробити його більш цікавим. Висновки: 1) застосування мобільних технологій в освітньому процесі сприятиме вивченню шкільних предметів, зокрема курсу неорганічної хімії; 2) використання розробленого мобільного додатку ChemStudio є доцільним засобом електронної підтримки при вивченні шкільного курсу неорганічної хімії.In the article deals with the peculiarities and the use of electronic educational resources, including mobile technologies in the educational process in the study of chemistry. Objective: To show the possible use of mobile technologies in the study of inorganic chemistry school course. Tasks: to analyze of electronic support study course of inorganic chemistry; to describe the existing mobile applications to study chemistry; to describe peculiarities of the developed mobile application ChemStudio. Object of research – especially the use of mobile technology in education. Subject of research – development of mobile app ChemStudio to support school course in inorganic chemistry. Research methods: carried out a survey among students, which showed that the use of mobile technology can greatly facilitate the learning process and make it more interesting. The main conclusions: 1) the use of mobile technology in the classroom will promote the study of school subjects, including inorganic chemistry course; 2) the use of developed mobile application ChemStudio is an expedient tool of electronic support for the study of inorganic chemistry school course

Topics: 004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques ), 378 Higher education. Universities. Academic study, 54 Chemistry.
Publisher: Видавничий центр Криворізького національного університету
Year: 2019
OAI identifier: oai:lib.iitta.gov.ua:716594

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.