Article thumbnail

Utdanning for bærekraftig utvikling i møte med elever og grafikk. En undersøkelse i hvordan arbeide med gjenbruksmaterialer og trykk.

By Rigmor Underhaug

Abstract

I denne mastergradsoppgaven ønsker jeg å finne ut hvordan eget arbeid med kollografi i et UBU-perspektiv (utdanning for bærekraftig utvikling) kan implementeres i undervisning av elever i grunnskolen. Valg av tema var motivert utfra egen interesse i arbeid med kollografi med fokus på miljø og gjenbruk. Jeg var nysgjerrig på hvordan dette ville fungere i undervisningssammenheng. Skolen skal utdanne elevene til å ta miljøbevisste valg gjennom blant annet arbeid med gjenbruk. Følgende problemstilling ligger til grunn for undersøkelsen og drøftingen: Hvordan kan eget arbeid med kollografi i et Utdanning for Bærekraftig Utvikling (UBU) perspektiv implementeres i undervisning av elever i grunnskolen? Masteroppgaven har hatt som mål å øke forståelsen for materialbruk i faget kunst og håndverk i et bærekraftig perspektiv. Skolen har som oppgave å bidra til at elevene oppnår en kompetanse som kan føre til at de kan være med på å endre verden i en mer bærekraftig retning. Dette krever at læreren til en hver tid er oppdatert og setter seg inn i ny kunnskap for å kunne videreformidle dette til elevene. Min kunnskap i denne oppgaven baserer seg på mine egne erfaringer og et semistrukturert intervju av en kunstner

Topics: VDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283, Kunst, Håndverk, Gjenbruksmaterialer, LRU-3907
Publisher: 'UiT The Arctic University of Norway'
Year: 2019
OAI identifier: oai:munin.uit.no:10037/15705
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10037/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.