Article thumbnail

Opportunities to develop children attention in last preschool age

By Agnese Suhareva

Abstract

Kvalifikācijas darba temats: Bērnu uzmanības attīstīšanas iespējas vecākajā pirmsskolas vecumā. Darba autors: Agnese Suhareva Darba veids: Kvalifikācijas darbs Darba vadītājs: Prof., Dr.psych. Tija Zīriņa Pētījuma mērķis: izzināt uzmanības attīstīšanas iespējas vecākajā pirmsskolas vecumā. Pētījuma uzdevumi: 1.Veikt uzmanības procesa analīzi pedagogu un psihologu teorijās. 2. Analizēt bērnu attīstības likumsakarības vecākajā pirmskolas vecumā. 3.Veikt pētījumu par uzmanības attīstīšanas iespēju vecākajā pirmskolas vecumā. Pētījuma jautājums: kuriem pedagoģiskajiem paņēmieniem visveiksmīgāk izdevās uzlabot bērnu uzmanības attīstību? Izmantotās metodes: •Literatūras analīze •Bērnu novērojums •Izmēģinājumu pedagoģiskā nodarbība Atslēgas vārdi: uzmanība, uzmanības noturība, veicināšana, bērni. Kvalifikācijas darbā par uzmanības attīstīšanas iespējām vecākajā pirmsskolas vecumā, kas balstītas uz pedagogu un bērnu sadarbību, lai sekmētu pirmsskolas vecuma bērnu uzmanības attīstību, tiek apskatītas dažādu autoru atziņas. Kvalifikācijas darba teorētiskajā daļā izmantotas V.Golubinas, D. Meikšānes, G. Svences, A. Vorobjova, I. Plotnieka, E. Eriksona un citu autoru atziņām. Darba apjoms: Darbs satur – 70 lpp., 3 tabulas, 13 diagrammas, 7 zīmējumus, 2 pielikumusThe subject of the qualification work: Opportunities to develop children attention in last preschool age Author: Agnese Suhareva Type of work: Qualification work Supervisor: Prof., Dr. Psych. Tija Zīriņa Goal of qualification work: tounderstand the opportunities of developing of attention in the last preschool age Tasks of qualification work: 1.Analyze the attention process of the teachers and psychologists in theory 2.Analyze the regularities in the oldest preschool period 3.Study the attention development opportunities in the last preschool period Question of the study: Which pedagogical techniques are most efficient in improving the development of childs attention Used methods: •Literature analysis •Evaluation of the children •Use of pedagogical methods Key words: attention, persistence of attention, enforcing, children In the qualification work about opportunities to develop attention inlast preschool age we discuss multiple authors notes to succeed the improvements of attention of preschool age children. The theoretical part of the qualification work is based on the findings of V. Golubin, D. Meikšane, G. Svences, A. Vorobjova, I. Plotnieks, E. Erikson and the new authors. Size of the work: 70 pg., 3 tables, 13 diagramms, 7 drawings, 2 attachment

Topics: Pirmsskolas pedagoģija, uzmanība, uzmanības noturība, veicināšana, bērni
Publisher: Latvijas Universitāte
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.lu.lv:7/47063
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://dspace.lu.lv/dspace/ha... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.