oaioai:DiVA.org:miun-36565

Influencer Marketing : En kvalitativ studie om hur olika organisationer inom livsstilsbranschen förhåller sig till influencer marketing

Abstract

Användandet av sociala medier fortsätter att växa allt mer. Influencer marketing är ett relativt nytt fenomen, och många företag väljer att använda sig utav influencers för att marknadsföra sina produkter. Syftet med denna studie är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka hur olika organisationer inom livsstilsbranschen förhåller sig till influencer marketing. Detta för att utveckla en förståelse för hur organisationer jobbar med influencers som en del av marknadsföringsstrategin

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:miun-36565Last time updated on 7/11/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.