Article thumbnail
Location of Repository

Modern Ways Finishing Machining of Internal Cylindrical Surfaces

By Petra Horáčková

Abstract

Tato bakalářská práce je zaměřena na téma moderní způsoby dokončování vnitřních válcových ploch. Jejím obsahem je přehled několika jednotlivých dokončovacích operací zaměřených na vnitřní plochy. Práce je strukturována na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou obecně rozebrány metody vhodné pro dokončování vnitřních válcových ploch, jsou zmíněny jejich vlastnosti, použití, stroje či nástroje. Praktická část zahrnuje podrobný popis metody dokončování/hlazení diamantem a také návrh dokončovacího diamantového nástroje, což bylo také hlavním cílem této bakalářské práce.This bachelor thesis is focused on modern ways of finishing of inner cylindrical surfaces. Its goal is to find out if it is a finishing operation focused on indoor surfaces. The thesis is structured in two parts, theoretical and practical. In the theoretical parts there are generally applicable methods that serve to complete the inner cylindrical surfaces, their properties, uses, machines or tools. The practical part, which contains a detailed description of the finishing / smoothing method of diamonds and proposals for solving diamond tools.346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologievýborn

Topics: Dokončovací operace, hladící nástroj, diamant, návrh nástroje, Finishing operations, smoothing tool, diamond, tool design
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2019
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/136870

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.