Article thumbnail

Transformations of soils and forest communities in the areas of Early-Medieval strongholds (examples from Chełmno Land)

By Renata Bednarek, Dariusz Kamiński, Maciej Markiewicz, Wojciech Chrzanowski and Katarzyna Zbyszewska

Abstract

The research concerned transformations of soils in the areas of Early-Medieval strongholds and connected differences in floristic composition between forest communities from strongholds and non-synanthropic habitats. The study focused on two areas where Early-Medieval strongholds were situated – Gronowo and Płutowo (Chełmińska Upland, Northern Poland) – surrounded by various types of soils: rusty soils and black earths, respectively. Detailed pedological and floristicphytosociological investigations were carried out in the sites and their vicinity. Transformations of Tilio-Carpinetum corydaletosum phytocoenoses were performed with respect to the specificity of soils at the settlements and their anthropogenic enrichment in biogenic elements (C, N, P) to a considerable depth.Badania dotyczyły przekształcenia gleb w miejscach dawnego osadnictwa i związane z nimi różnice w składzie gatunkowym fitocenoz z grodzisk i siedlisk naturalnych. Do badań wybrano wczesnośredniowieczne grodziska w Gronowie i Płutowie (ziemia chełmińska, północna Polska), w otoczeniu których występują różne typy gleb, odpowiednio: gleby rdzawe i czarne ziemie. Na badanym terenie wykonano szczegółowe badania gleboznawcze i florystyczno-fitosocjologiczne. Wykazano przekształcenia fitocenoz Tilio-Carpinetum corydaletosum w powiązaniu ze specyfiką gleb na grodziskach i ich antropogenicznym wzbogaceniem w pierwiastki biogenne (C, N, P) do znacznej głębokości

Topics: anthropogenic soils, forrest communities, archaeological sites
Year: 2012
OAI identifier: oai:repozytorium.umk.pl:item/215
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://repozytorium.umk.pl/han... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles