Título: Retorica laudación ... de las heroycas virtudes de ... Doña Maria de Pol ..

Abstract

Na p. 364 aparece a data 1668Os datos do imp. que aparecen [] quitados da port. da segunda obraSign.: [], [calderón]-3[calderón], A, B-Z, 2A ; [calderón], [calderón]-2[calderón], 3[calderón]Port. da primeira obra grav. calc. con escudo de Diego Escolano de Ledesa ; port. da segunda obra con esc. da Compañía de JesúsA f. de grav. é calc.: "Marcus de Orozco delin. et sculpsit. Mti. 1660, retrato de D. María de Pol, trala port."Contén: "Sermón para el cabo de año de la venerable sierva de Dios la Señora Doña María de Pol / por el ... P. Manuel de Naxera de la Compañia de Iesus..., con port., pax. propia e texto a dúas col." -- "Retórica laudación ... de las heroycas virtudes de ... Doña Maria de Pol ... / de Don Diego de Salazar y Trillo ...

Similar works

This paper was published in Galiciana.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.