Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het programma Wetenschappelijke Assessment en Beleidsanalyse Klimaatverandering in

By S. J. A. Bakker, H. D. Van Asselt, J. Gupta, C. Haug and M. A. R. Saïdi

Abstract

opdracht van het ministerie van VROM heeft tot doel: • Het bijeenbrengen en evalueren van relevante wetenschappelijke informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming op het terrein van klimaatverandering; • Het analyseren van voornemens en besluiten in het kader van de internationale klimaatonderhandelingen op hun consequenties. De analyses en assessments beogen een gebalanceerde beoordeling te geven van de stand van de kennis ten behoeve van de onderbouwing van beleidsmatige keuzes. De activiteiten hebben een looptijd van enkele maanden tot maximaal ca. een jaar, afhankelijk van de complexiteit en de urgentie van de beleidsvraag. Per onderwerp wordt een assessment team samengesteld bestaande uit de beste Nederlandse en zonodig buitenlandse experts. Het gaat om incidenteel en additioneel gefinancierde werkzaamheden, te onderscheiden van de reguliere, structureel gefinancierde activiteiten van de deelnemers van het consortium op het gebied van klimaatonderzoek. Er dient steeds te worden uitgegaan van de actuele stand der wetenschap. Doelgroepen zijn de NMP-departementen, met VROM in een coördinerende rol, maar tevens maatschappelijke groeperingen die een belangrijke rol spelen bij de besluitvormin

Year: 2009
OAI identifier: oai:CiteSeerX.psu:10.1.1.177.7262
Provided by: CiteSeerX
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://citeseerx.ist.psu.edu/v... (external link)
  • http://www.rivm.nl/bibliotheek... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.