Article thumbnail
Location of Repository

Testivetoinen kehitys osana Magento 2 -moduulikehitysprosessia

By Roope Salminen

Abstract

Nykyaikainen ohjelmistotuotanto käsittää useita eri kehitysmenetelmiä ja prosesseja. Näiden prosessien hyödyntäminen vaihtelee runsaasti alusta- ja teknologiakohtaisesti. Eräs tunnettu kehittämismenetelmä on testivetoinen kehitys (test driven development), joka toimii tutkimuksen ytimenä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää testivetoisen kehittämisprosessin hyödyntämismahdollisuudet Magento 2 -verkkokauppa-alustan moduulikehityksessä, havainnoida kehitysmenetelmän kannalta oleellisimmat seikat ja räätälöidä tuloksista toimeksiantaja Solteq Oyj:n Magento -kehitystiimin tarpeisiin sopivat ratkaisut. Tutkimus suoritettiin kehittämistutkimuksena, sillä tuotoksena pyrittiin kehittämään toimeksiantajan moduulikehitysprosessia. Tutkimuksen aikana luotiin moduuli Magenton kehitysmenetelmiä noudattaen ja testivetoisen kehityksen tärkeimpiä elementtejä hyödyntäen. Kehityksen aikana dokumentoitiin prosessissa esiintyneitä ilmiöitä, joiden perusteella laadittiin johtopäätökset menetelmän käyttöönottoa koskien. Opinnäytetyön tuotoksena luotiin ohjeistus kehitysmenetelmän ja sen työkalujen käyttöönotosta. Aiheesta jaettiin tietoa toimeksiantajan Magento kehitystiimille. Johtopäätöksenä kehitysmenetelmän todettiin olevan mahdollinen osa moduulikehitysprosessia, mikäli sen käyttöönottoon panostetaan tarpeeksi. Menetelmän tarjoamien laadunhallinnallisten ratkaisujen todettiin vaativan tarkempaa käytännön testausta ennen kuin luotettavia johtopäätöksiä voidaan muodostaa

Topics: fi=Tietojenkäsittely|sv=Informationsbehandling|en=Business Information Technology|, testivetoinen kehitys, tdd, phpunit, phpstorm, magento 2, ohjelmistotestaus, yksikkötesti, Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/226498
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.