Article thumbnail

SYYTEASIOIDEN NOPEAN KÄSITTELYN MENETTELY SYYTTÄJÄLAITOKSESSA JA PAHOINPITELYN SOVELTUVUUS NOPEAN KÄSITTELYN MENETTELYYN

By Lila Järvelin

Abstract

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Sisä-Suomen syyttäjänviraston toimeksiannosta syyteasioiden nopean käsittelyn menettelyä Syyttäjälaitoksessa sekä pahoinpitelyrikosten soveltuvuutta nopean käsittelyn menettelyyn. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimuksen analysointimenetelmänä käytettiin grounded theory–tutkimusmenetelmää. Teoriaosassa käsiteltiin syyskuussa 2018 käyttöön otettua nopean käsittelyn menettelyä, jonka tarkoituksena on hoitaa pienillä syyttäjäresursseilla suuria määrä asioita, jotka on mahdollista käsitellä nopeasti. Teoriaosan tarkoituksena oli selvittää lukijalle, mitä nopean käsittelyn menettely on sekä selvittää lukijalle tarkemmin nopean käsittelyn menettelyssä käsiteltäviä asioita ja prosesseja kuten kirjallista menettelyä, esitutkinnan rajoittamista sekä nopean käsittelyn kolmannen asiaryhmän asioita. Teoriaosan lähdemateriaalina käytettiin pääosin nopean käsittelyn menettelystä annettuja linjauspäätöksiä sekä muita Valtakunnansyyttäjänviraston päätöksiä ja tiedotteita, lainsäädäntöä, oikeuskirjallisuutta ja Hallituksen esitystä eduskunnalle koskien lakia Syyttäjälaitoksesta sekä eräitä siihen liittyviä lakeja. Opinnäytetyössä kuvattiin myös hieman nopean käsittelyn menettelyn prosessia sekä tarkasteltiin tilastoja siitä, miten nopean käsittelyn menettely on lähtenyt käyntiin valtakunnallisesti. Opinnäytetyön varsinaisen tutkimusosan tarkoituksena oli selvittää pahoinpitelyrikosten soveltuvuutta nopean käsittelyn menettelyyn. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla sekä keskustelemalla Sisä-Suomen syyttäjänvirastossa toimivien henkilöiden kanssa nopean käsittelyn menettelystä. Haastateltavia ei esitelty tutkimuksessa niin, että haastateltavan henkilöllisyys tulisi ilmi. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda ohje poliisille siitä, minkälaisia pahoinpitelyasioita voisi ohjata nopean käsittelyn menettelyyn. Tutkimuksen tavoitteessa onnistuttiin ja työn loppuun muodostui hahmotelma ohjeistuksesta, joka rajaa melko tarkkaan nopean käsittelyn menettelyyn soveltuvia pahoinpitelyrikoksia

Topics: Yritysjuridiikka, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, rikosprosessi, rikosasiat, pahoinpitely, syyttäjät, Tradenomi
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/226329
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.