Article thumbnail
Location of Repository

Koulutussuunnitelman laatiminen ja koulutuksen toteuttaminen

By Niklas Ström

Abstract

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli laatia selkeä ja käytännöllinen koulutussuunnitelma. Toisena tavoitteena oli toteuttaa koulutus sen pohjalta. Työ tehtiin toimeksiantona Stadiumille. Koulutussuunnitelman on tarkoitus jäädä yritykseen, jotta sitä voi käyttää tulevaisuudessa ja soveltaa muihinkin aiheisiin kuin työssä käsiteltyyn. Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin ensimmäisenä oppimista ja koulutusta yleisesti. Tämän jälkeen siirryttiin tarkastelemaan koulutussuunnitelmaa, koska se oli opinnäytetyön päätuote. Lisäksi käsiteltiin koulutuksen hyötyjä ja tärkeyttä ja viimeisenä selvitettiin, mitä laki sanoo koulutuksesta. Koulutussuunnitelman laatimisessa käytettiin aikaisempaa kokemusta koulutuksista ja sitä suunniteltiin jo olemassa olevan materiaalin ja tiedon pohjalta. Koulutuksen ajankohta ja kesto oli jo päätetty etukäteen, ja koulutussuunnitelma tehtiin siihen pohjautuen. Koulutussuunnitelma laadittiin Ruotsissa käydyn talviurheilukoulutuksen pohjalta. Kohdeyrityksen henkilökunta koulutettiin laaditun koulutussuunnitelman perusteella. Koulutus järjestettiin myymälässä ja siihen osallistui koko myymälän henkilökunta. Tämä työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, sillä se sopi toimeksiantoon parhaiten. Toiminnallisena tuotoksensa opinnäytetyöstä syntyi koulutussuunnitelma ja itse koulutuksen pitäminen

Topics: fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Koulutus, Oppiminen, Koulutussuunnitelma, Liiketalous, Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/171801
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.