Article thumbnail

Luovan suunnittelutoimiston brändi-ilme : Case: Jokojo Oy

By Ella Hakkarainen

Abstract

Opinnäytetyön aiheena on brändin visuaalisen ilmeen luonti. Työn toiminnalliseen osuuteen sisältyy tunnuksen, värimaailman ja typografian kokonaisvaltainen suunnittelu sekä graafisen ohjeiston suunnittelu ja toteutus. Yritykselle suunnitellaan myös käyntikortit ja nettisivu. Tavoitteena on toteuttaa visuaalisesti miellyttävä sekä kiinnostava ulkoasu, joka sopii yrityksen tarpeisiin ja imagoon. Työn teoriaosuudessa käydään läpi logon, värimaailman sekä typografian merkitystä ja vaikutusta pienyrityksen brändisuunnitteluun. Opinnäytetyön toimeksiantajana on turkulainen luova suunnittelutoimisto Jokojo Oy.The subject of this bachelor’s thesis is creating a visual identity for a design agency. The work includes designing a logo, typography, and colours. Also a business card, website layout and graphic guideline are being created.. The goal is to create a pleasing and interesting visual identity, which will fit the needs and imago of the agency. The theory part of this thesis will go trough the importance of a logo, typography and colour theme regarding a small business and how they affect on designing a brand identity

Topics: fi=Media-ala|sv=Mediebranschen|en=Media|, graafinen suunnittelu, viestintä, visuaalinen ilme, yritysilme, Mediasisällön suunnittelu
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/170199
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.