Article thumbnail

Tomaatin ja kurkun viherbiomassojen hyödyntäminen

By Sanna Niemi

Abstract

Työn tavoitteena oli selvittää tomaatin ja kurkun kasvihuoneviljelyn viherbiomassojen hyödyntämistä. Työssä koottiin yhteen jo olemassa oleva tutkimustieto ja selvitettiin, mitä eri vaihtoehtoja hyödyntämiselle on. Työssä esitellään potentiaalisin toimenpide-ehdotus ja arvoanalyysi. Opinnäytetyö on osa Puutarhatuotannon uusi kiertotalous −hanketta (ArvoBio). Hankkeessa on tavoitteena tuottaa lisäarvoa ja uutta liiketoimintaa kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivuotteiden hyödyntämiseksi. Hankkeessa on HAMK:in lisäksi mukana Luonnonvarakeskus ja ProAgria. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Työ sisältää kirjallisuusselvityksen olemassa olevista hyödyntämismahdollisuuksista ja hyödyntämisen haasteista. Sen lisäksi toteutettiin viljelijöiden haastatteluja sekä sähköpostikysely, joiden avulla nykytilaa selvitettiin. Viherbiomassojen potentiaalisimmaksi hyödyntämistavaksi nousi biokaasun tuotanto. Kyselyn ja haastattelujen perusteella eniten käytössä oleva tapa käsitellä viherbiomassoja on kompostointi omalla maalla, mutta komposti jää pääasiassa hyödyntämättä, koska se sisältää usein viljelyssä käytettävät muoviosat. Haastattelujen ja kyselyn perustella, suurin haaste viherbiomassojen tehokkaalle hyödyntämiselle on viljelyssä käytettävät muoviset tuentatarvikkeet

Topics: fi=Luonnonvara- ja ympäristöala|sv=Bioekonomi och Miljöbranschen|en=Natural Resources and Environment|, biomassa, kasvihuonetuotanto, hyödyntäminen, sivuvirrat, Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen
Year: 2019
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/170282
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.