Aktiivihakemisto- ja tietoturvaratkaisu opiskeluympäristölle

Abstract

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Windows Server 2016 -ohjelmistoa ja Windows 10 käyttöjärjestelmää käyttäen aktiivihakemistojärjestelmä, jota voidaan muokata kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi tämän aktiivihakemiston toimivuus testataan asiakasjärjestelmällä, joka on liitetty aktiivihakemiston toimialueeseen. Tässä opinnäytetyössä asiakas järjestelmänä on ollut Windows 10. Idea opinnäytetyön aiheeseen tuli opintojen myötä syntyneestä mielenkiinnosta palvelinten luontiin sekä ylläpitoon. Työn käytännön osuus toteutetaan virtuaalisessa ympäristössä Microsoftin tarjoamassa Hyper-V- virtuaalipalvelussa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi yleisiä tietoturvaan liittyviä asioita, aktiivihakemiston historiaa, tietoturvauhkia, käytännön esimerkkejä tietoturvasta, salausjärjestelmiä sekä yleistä tietoa pilvipalveluista. Lähteistä työhön valittiin ainoastaan asianmukaisimmat. Työtä tehdessä tarvittiin taitoja, joita virtualisoinnin sekä Windows aktiivihakemistokursseilla opetettiin. Opinnäytetyö onnistui alkuongelmien ratkettua hyvin. Tiettyjä ominaisuuksia jäi puuttumaan, mutta ne jäivät toiminnallisuuden kannalta pois. Näistä ominaisuuksista tärkeimmät olivat kolmannen osapuolen ulkoisen palomuuriohjelmiston asennus sekä aktiivihakemiston varmuuskopiointi. Tärkeimmät työkalut työssä olivat Microsoft Hyper-V virtualisointipalvelu, Windows Server 2016 Aktiivihakemisto ja hallintapalvelu. Opinnäytetyöllä ei ollut toimeksiantajaa tai työllistäjää. Aihe oli oma ja työ on omaan käyttöön. Työ on esimerkki siitä, miten voidaan yksinkertaisesti luoda toimiva aiheen mukainen ratkaisu

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:www.theseus.fi:10024/161519Last time updated on 7/9/2019

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.