ANALIZA I EVALUACIJA SREDNJOŠKOLSKIH UDŽBENIKA ENGLESKOGA KAO STRANOG JEZIKA

Abstract

Evaluacija udžbenika postala je važan dio nastavničke prakse. Ovaj rad bavi se analizom, na mikro i makro razini, i evaluacijom četiriju srednjoškolskih udžbenika engleskog jezika: Log On, Matrix, Opportunities i New Headway, te njihovom usporedbom. Pritom je korišten prilagođeni predložak autora Littlejohna (2011). Udžbenici su analizirani na razini publikacije i dizajna. Pri analizi publikacije, tj. pojavnog izgleda udžbenika, svojstva koja se izdvajaju kao važna uključuju upotrebu boja, veličine i izgleda slova i slika te cjelokupnu organizaciju udžbenika. Analiza dizajna upućuje na to da bi se pažnja trebala pridavati mjeri u kojoj su zastupljene sve jezične vještine i gramatika, kao i tome koliko se često od učenika zahtijevaju pisani i usmeni odgovori. Usporedba analiziranih udžbenika pokazala je da su ti elementi učenja jezika, kao i integracija jezičnih vještina, zastupljeni u svim udžbenicima

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.