Valovi demokratizacije i korupcija: Kvantitativni uvid u razinu korupcije u svijetu

Abstract

Demokratske države nastoje svojim mnogim politikama, programima i paketima suzbiti korupciju u što većoj mjeri. Ipak, nisu sve demokracije jednako uspješne u tom zadatku. Faktori koji utječu na razinu korupcije u značajnoj mjeri variraju od države do države, no valja pronaći barem osnovnu poveznicu država s visokom razinom korupcije koja će ih razlikovati od država u kojima je razina korupcije niska. Namjera je ovoga rada otkrivanje moguće povezanosti između duljine trajanja demokratskoga „staža“ i korupcije. Ispitat će se teza jesu li države koje su nedavno prošle kroz fazu demokratske tranzicije (te se njihove demokracije još konsolidiraju ili su se tek konsolidirale) podložnije korupciji. Istraživanje će potvrditi da u slučaju mladih demokracija prozor za koruptivna djelovanja postaje mnogo širi

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.