Trideset pet godina muzejskih kataloga Galerije Klovićevih dvora

Abstract

Kvalitetan katalog dopunjava izložbu i čini je cjelovitom te ostaje kao trajno svjedočanstvo o njoj. Dok izložbe imaju svoj vijek trajanja, katalozi za buduće korisnike čuvaju informacije, dosege i rezultate do kojih se došlo tijekom pripreme izložbe. Izložbe priređene u 35-godišnjem djelovanju Galerije Klovićevi dvori ostavile su dubok trag u našoj kulturi, što potvrđuje još uvijek živo zanimanje korisnika za kataloge tih izložaba, od kojih su neka izdanja i rasprodana

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:202855Last time updated on 7/9/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.